002   วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต5 ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดย นายวุฒิชัย  คำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ตรวจราชการภาคเหนือ ของ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการภายใต้ กษ.ในเขตพื้นที่ 15 16 17 และ 18 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนง.ชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5