002    วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "ตลาดนำการผลิต แซนด์บ๊อกซ์เชียงราย เกษตรกรได้อะไร" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ร่วมเสวนา และบรรยายพิเศษกิจกรรมเวทีเสวนาฯ ได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทย กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระหว่างสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยกับเครือข่ายโคเนื้อลานนา ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5