003     วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธ์ุ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ที่ได้ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำ MOU น้ำนมดิบ และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5