ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ภัทรพงศ์ จักรทอง/ วทันยา ธนวิโรจน์กุล/ ภาณุพัฒน์ ราชคมน์)


เลขทะเบียนวิชาการ : 65(2)-0116(5)-061