001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากรในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ณ บริเวณลานต้นฉำฉา ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความสะอาด และมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นในการทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

 

 

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5