003   วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “องค์กรเกษตรกรดีเด่นด้านการส่งเสริมให้สมาชิกทุกรายผ่านการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี(มาตรฐานฟาร์ม) 100% GAP” แก่สหกรณ์โคนมฝาง ณ สหกรณ์โคนมฝาง  โดยมีนายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ,นายพงศ์ธร อยู่จำรัส ปศุสัตว์อำเภอแม่อายรักษาการปศุสัตว์อำเภอฝาง ,นายวรศักดิ์ นะไชย ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ ,ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ทั้งหมด 34 แห่ง มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่สมาชิกทุกรายผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม 100% แล้วทั้งหมด 14 แห่ง

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5