ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง  รายละเอียด.................