ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  ............. รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร