ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ อ่านรายละเอียด....

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป ปศข.5