225102562

  วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม พื้นที่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมกับกรรมการสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการในการควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ทั้งที่ฟาร์ม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ เน้นการพ่นทำลายเชื้อโรคในพื้นที่ ทำ Ring vaccination รอบจุดเกิดโรค เพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด ซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าโรคจะสงบ 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5