004 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธ์ุ พร้อมด้วย นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอหางดง  ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ และเมล็ดพันธุ์หญ้าพลิแดทูรัม) ตามโครงการปันอาหารช้างฝ่าวิกฤตโควิท19 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงช้างในพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ปลูกเป็นเสบียงอาหารสัตว์แก่ปัญหาขาดแคลนในยามวิกฤต ณ ปางช้างภัทรฟาร์ม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

   

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5