ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
 
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2564
กำหนดสอบในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป