รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค ลัมปี สกิน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันในโคนมและกระบือ