ปศุสัตว์เขต 5 ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันวอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา