ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบรับรองผู้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง