006   วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอหางดง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาและให้กำลังใจ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน โดยมีประธานสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ และพูดคุยถึงแผนการดำเนินงาน ชี้แจงปัญหา อุปสรรค  และสอบถามแนวทางแก้ไข และข้อควรปฏิบัติในการดำเนินกิจการ

 

 

   

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5