ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564