ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
 
 
 
กำหนดสอบในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป