1. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

3. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์