ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน เงิน 7,725 บาท