ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณ 131,650 บาท