• รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินฟาร์มผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา (Update 16 มิถุนายน 2559)  ดาวน์โหลด

 ebookosm