การประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน ในหัวข้อ "ปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคคอบวมในกระบือ" โดย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ใน"รายการอนาคตเมืองไทย" และรายการ"บ่ายนี้มีคำตอบ"เนื้อหาจะแบ่งเป็นรายการละ 2 ช่วง ผู้สนใจสามารถคลิกเข้ารับชมได้ที่รูปด้านล่างได้เลยครับ

 

ปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคคอบวมในกระบือ รายการอนาคตเมืองไทย ตอนที่ 1


1


 

ปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคคอบวมในกระบือ "รายการอนาคตเมืองไทย" ตอนที่ 2


2


 

ปศุสัตว์เตือนภัยโรคคอบวมในโค และ กระบือ ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ตอนที่ 1


3


ปศุสัตว์เตือนภัยโรคคอบวมในโค และ กระบือ ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ตอนที่ 2


4