ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน โครงการประชาสัมพันธ์สร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน.......รายละเอียด