สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

               ๑ . ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น ขนาด ๕ ซีซี. จำนวน ๒๐๐ ขวด

               ๒. ยาปฏิชีวนะอ๊อกซี่เตตร้าซัยคลินและนีโอมัยซิน ชนิดผงละลายน้ำ ขนาด ๒๐ กรัม จำนวน ๓,๐๐๐ ซอง

               ๓. ยาซัลฟาไดเมทท็อกซินและไตรเมทโธพริม ชนิดผงละลายน้ำ ขนาด ๒๕ กรัมจำนวน ๔,๕๐๐ ซอง      

๔.     ยากล่อมประสาท Xylazine ขนาด ๒๕ ซี.ซี. จำนวน ๒๐๐ ขวด

 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

               ๑. เข็มฉีดยาหัวพลาสติก เบอร์ ๒๓ ยาว ๑ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ กล่อง

               ๒. กระบอกฉีดพลาสติก ขนาดบรรจุ ๓ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐ กล่อง

               ๓. เอ็นสำหรับเย็บแผล ชนิด Absorbable เบอร์ ๒ ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน ๑,๗๗๘ ซอง

                ๔. เอ็นสำหรับเย็บแผล ชนิด Absorbable เบอร์ ๒/๐ จำนวน ๒๐ ม้วน

 

...สามารถดาวน์โหลดเอกสาร...

 

1. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

 

2. เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์......