สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 


1. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
2. ใบมีดดันหน้าดินหน้ารถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด
3. เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ติดท้ายรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด

 

 
…  รายละเอียด 1

...  รายละเอียด 2