ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 


............. รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร