ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ............. รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร