รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  ...............รายละเอียด