ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ......รายละเอียด

 

สถานที่สอบ.....รายละเอียด