ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ..........รายละเอียด.........

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...............แก้ไขเพิ่มเติม..............