1. ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

 2. เงื่อนไขรายละเอียด การจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานสัตวบาล กิจกรรมที่ 3.1

 3. เงื่อนไขรายละเอียด การจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานสัตวบาล กิจกรรมที่ 3.2

 4. เงื่อนไขรายละเอียด การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3.6.1