ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

    รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

    ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด