ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา