ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 14 อัตรา

 1.  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา

 2.  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา

 3.  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

  รายละเอียด.........