รายงานสัตว์ป่วย : โคนมแสดงอาการขาหลังอ่อนแรงและตาย ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (พุทธิพล กองสุข/กันทรากร นันทวิเชียร)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-101