การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเป็นอาชีพเสริมการทำนา ไร่สับปะรดและรับจ้างทั่วไป อย่างยั่งยืนของเกษตรกรหุบเขาโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (จรัญ ใจลังกา)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 57(2)-0211-082