ความแตกต่างขององค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกระหว่างฤดูกาลในถังนมรวมรายฟาร์มของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(พุทธิพล กองสุข/ กันทรากร นันทวิเชียร)


เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0116(5)-61