15488  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ในส่วนที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการ ณ มูลนิธิ The ARK Foundation เพื่อสุนัขและสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่