3769วันที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต5 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ มูลนิธิ ดิอาร์คสถานพักพิงสุนัขจรจัดและบาดเจ็บ ( the ark ) ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้น ได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานพักพิงสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บและถูกทำร้าย ในมูลนิธิ ดิอาร์ค โดยมี นายอำเภอดอยสะเก็ด ที่ดินอำเภอ นายช่างชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม ณ มูลนิธิ ดิอาร์ค เชียงใหม่ เลขที่ 247/1 หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ต่อมาในภาคบ่าย ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปศุสัตว์เขต 5 ได้นำเสนอรูปแบบร้านจำหน่ายน้ำนมจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองคุณภาพสูงล้านนา "ร้านนมหน้าฟาร์ม" ซึ่งเป็นการใช้นโยบายการตลาดนำการผลิตในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมนี้ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวยินดี และมอบรางวัล ได้แก่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 และรางวัลคุณภาพการให้บริการระดับดีเด่น ประจำปี 2561 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้กับปศุสัตว์เขต 5 และกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลในครั้งนี้