4  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ เรื่อง"การเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนมโคระดับฟาร์ม" งบประมาณปี 2560 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ระหว่างวันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2560