20170412  0006 วันที่ 12 เมษายน 2560  ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ท่านวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ เป็นตัวแทนรับมอบ อาหาร และเครื่องดื่ม จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 13 - 17 เมษายน 2560  ณ ศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่ "ร้านนมห้วยแก้ว" ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่