dldm001  วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ครั้งที่ 1  โดยมีท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และแนะนำข้อมูลปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่