ed002  วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ที่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ร่วมจัดทำเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภฺมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 ) จำนวน 1,020 ดอก แก่นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปถวายความจงรักภักดี และถวายความอาลัย ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่