003   วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โครงการสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่นปี 2564 อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5