003  HHU แม่ลาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ดำเนินการทดสอบโรคประจำปี 2563 และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบ 3/2563 ให้กับโคนมพื้นที่อำเภอเชียงแสน แม่สาย เมือง และแม่ลาว ดังนี้

1.อ.แม่สาย ฉีดวัคซีน 126 ตัว ทดสอบโรค 112 ตัว
2.อ.เชียงแสน ฉีดวัคซีน 190 ตัว ทดสอบโรค 170 ตัว
3.อ.เมือง ฉีดวัคซีน 100 ตัว ทดสอบโรค 85 ตัว
4.อ.แม่ลาว ฉีดวัคซีน 101 ตัว ทดสอบโรค 11 ตัว

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน

 

 

  

ภาพ/ข่าว : HHU แม่ลาว ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5