1     วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอสารภี  และปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ”โดยได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ตามโครงการมอบแก่ นายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และ ด่านจุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ลัง  มอบให้เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ต่อสู้ และรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด- 19

 

  


ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5