1300363   วันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบศูนย์รวบรวมไข่ไก่ และสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ทั่วภาคเหนือ เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าไข่ไก่สด จนเกิดปัญหาไข่ไก่ขาดตลาด และราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นอย่างกระทันหัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้หากพบการกักตุนสินค้าจะประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5