2040363

    สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และด่านกักกันสัตว์ลำปาง ร่วมกันเข้าตรวจสอบโรงฆ่าสุกร และโรงฆ่าโค เพื่อบังคับใช้กฎหมาย เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2563 ผลการตรวจสอบโรงฆ่าสุกร และโรงฆ่าโค ไม่มีชื่อ รวมจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พบซากสุกร ซากโค และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชือด ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา 15 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 31 มีโทษปรับรายตัวสุกร ตัวละไม่เกิน 2 หมื่นบาท ปรับรายตัวโค ตัวละไม่เกิน 5 หมื่นบาท และมาตรา 38 จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งควบคุมตัวผู้กระทำความผิด และของกลางในการกระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีต่อไป

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5