1170363    วันที่ 17 มีนาคม 2563 กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน น.สพ.พูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ นายปิยฉัตร สุริกัน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ พันธุ์บางปะกง โดยเริ่มเลี้ยงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3, 200 ตัว เป็นเป็ดเพศเมีย 2,729 ตัว เพศผู้ 471 ตัว ปัจจุบัน เป็ดอายุ 4 เดือน 16 วัน โดยกรมปศุสัตว์ สนับสนุนอาหาร และเครื่องฟักไข่

 

  

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5